Ru / En
Moscow, Gilyarovskogo St. 39, b. 3

Catalog - Glavkosmos

Select by:
price
310
325
340
355
370
(votes: 7, rating: 5)
Soyuz-2.1A keychain with Roscosmos logo
370 ₽
Availability: many
(votes: 1, rating: 5)
Keychain Vostochny Cosmodrome with Roscosmos logo
370 ₽
Availability: many
(votes: 2, rating: 4.5)
Keychain Baikonur Cosmodrome with Roscosmos logo
370 ₽
Availability: many
(votes: 43, rating: 4.28)
Remove Before Launch Micro keychain with Roscosmos logo
310 ₽
Availability: many
(votes: 139, rating: 4.24)
Remove Before Launch keychain with Roscosmos logo
370 ₽
Availability: many