Ru / En
Moscow, Gilyarovskogo St. 39, b. 3

Catalog - Glavkosmos

Select by:
price
990
1118
1245
1373
1500
(votes: 20, rating: 4.9)
Soyuz MS-19 landing patch
1 500 ₽
Availability: many
(votes: 7, rating: 5)
Soyuz MS-21 patch
990 ₽
Availability: many
(votes: 5, rating: 4.6)
Backup crew Soyuz MS-21 patch
990 ₽
Availability: many
(votes: 10, rating: 4.6)
Soyuz MS-20 patch
990 ₽
Availability: many
(votes: 7, rating: 4.57)
Backup crew Soyuz MS-20 patch
990 ₽
Availability: many
(votes: 23, rating: 4.52)
Soyuz MS-19 patch
990 ₽
Availability: many
(votes: 15, rating: 4.67)
Backup crew Soyuz MS-19 patch
990 ₽
Availability: many
(votes: 13, rating: 4.38)
Soyuz MS-18 patch
1 500 ₽
Availability: many
(votes: 9, rating: 4.56)
Soyuz MS-18 landing patch
1 500 ₽
Availability: few